Hải sản ngoại tràn vào chợ, siêu thị

Hải sản ngoại tràn vào chợ, siêu thị

Hải sản ngoại tràn vào chợ, siêu thị

Hải sản ngoại tràn vào chợ, siêu thị

Hải sản ngoại tràn vào chợ, siêu thị
Hải sản ngoại tràn vào chợ, siêu thị

Hải sản ngoại tràn vào chợ, siêu thị

30-03-2017
TTO - Không chỉ thịt bò, thịt gà đông lạnh, nhiều loại hải sản ngoại cũng được các doanh nghiệp nhập về bán quanh năm tại các chợ, siêu thị và được tiêu thụ nhiều do tâm lý hàng nhập là an toàn(?), giá cả phải chăng.