​Thương hiệu quyết định sức mua

​Thương hiệu quyết định sức mua

​Thương hiệu quyết định sức mua

​Thương hiệu quyết định sức mua

​Thương hiệu quyết định sức mua
​Thương hiệu quyết định sức mua

​Thương hiệu quyết định sức mua

29-03-2017
Theo số liệu khảo sát của nhiều thương hiệu bán lẻ, để một mặt hàng tiêu dùng có doanh số ổn định, bên cạnh việc xuất hiện thường xuyên tại quầy kệ khuyến mãi, giá cả, chất lượng sản phẩm thì thương hiệu sẽ đảm bảo cho việc tiếp cận người tiêu dùng được dễ dàng hơn.